Skip to main content

ORLEN dzięki technologii IGLOO MultiEnergy zbudował stację paliw, która samodzielnie wytwarza prawie 90 proc. prądu potrzebnego do jej działania.

System MultiEnergy od IGLOO, to Innowacyjne rozwiązanie, zainstalowane w ramach pilotażowego projektu na stacji paliw ORLEN w Bydgoszczy i obecnie testowane na MOP Wola Korycka przy trasie Warszawa-Lublin, które pozwala na wytwarzanie energii ciepła i chłodu w sposób niekonwencjonalny. Co istotne, system korzysta głównie z odnawialnych źródeł, generując niemal 90% energii potrzebnej do funkcjonowania stacji.

W ramach zastosowanego rozwiązania energia wykorzystywana na zmodernizowanej stacji paliw ORLENU pochodzi głównie ze środowiska naturalnego. To rezultat skutecznego wykorzystania paneli fotowoltaicznych, odzyskiwania energii z powietrza oraz zaawansowanych technologii odzysku.

System MultiEnergy, wdrożony w Bydgoszczy, składa się z kilku kluczowych elementów. Centralnym punktem jest zaawansowany system zarządzania, który pełni rolę mózgu całego rozwiązania. System ten monitoruje i koordynuje pracę agregatów odpowiedzialnych za skojarzone wytwarzanie ciepła i chłodu, a także zarządza procesem pozyskiwania, odzyskiwania i dystrybucji energii. Dzięki temu stacja ORLEN osiąga nie tylko wysoką efektywność energetyczną, ale również minimalizuje wpływ na środowisko, stanowiąc inspirację dla innych do dążenia do zrównoważonego rozwoju.